home > 열람(왕대) > 宣祖修正實錄 > 宣祖修正實錄 三十年(1597年) > 三十年 九月 > 宣祖修正 30年 9月 1日
宣修 31卷, 30年(1597 丁酉 / 명 만력(萬曆) 25年) 9月 1日(己丑) 2번째기사
경리 양호가 부총병 해생 등을 시켜 적병을 직산에서 크게 격파하다
○經理楊鎬使副總兵解生等, 大敗賊兵于稷山。 先是, 賊自陷南原, 乘勝長驅, 進逼京畿。 經理楊鎬平壤聞之, 馳入京城, 招提督責不戰之狀, 與提督定計, 密選騎士之精勇者, 使解生牛伯英楊登山頗貴領之, 迎擊于稷山, 諸軍及我人皆莫知也。 解生等伏兵於稷山素沙坪, 乘賊未及成列, 縱突騎擊之, 賊披靡而走, 死者甚多。 又遣游擊擺賽, 將二千騎繼之, 與四將合勢追擊, 又破之。 是日, 經理、提督請上出視江上, 上不得已而行, 人心洶懼, 士庶皆荷擔而立, 內殿避兵西幸, 及捷報至, 京中乃稍定。
【태백산사고본】 7책 31권 6장 A면
【영인본】 25책 663면
【분류】 *왕실-비빈(妃嬪) / *군사-전쟁(戰爭) / *외교-왜(倭)